Luật sư tư vấn về chủ đề "chậm thực hiện"

chậm thực hiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chậm thực hiện.

Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự ?

Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
1. Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện thì bên có quyền có thể gia hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên có quyền, bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;