Luật sư tư vấn về chủ đề "chẩn đoán hình ảnh"

chẩn đoán hình ảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chẩn đoán hình ảnh.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề y ?

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề y ?
Chào luật sư công ty Luật Minh Khuê, Trước em làm ở bệnh viện tỉnh Phú Thọ được 5 năm đã làm chứng chỉ hành nghì tại bệnh viện tỉnh Phú Thọ; lần làm chứng chỉ em chỉ có bằng định hướng chẩn đoán hình ảnh. Sau khi em học xong chuyên khoa 1 chẩn đoán hình ảnh em chuyển xuống Hà Nội làm bệnh viện tư nhân được 4 tháng.