Luat Minh Khue

chào bán cổ phần

chào bán cổ phần - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần riêng lẻ ?

Chào bán cổ phần riêng lẻ ?
Một quy định pháp luật mới về việc chào bán cổ phần riêng lẻ của các doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 25/2 tới. Một điểm đáng chú ý, qui định này đã hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.