Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chất lượng nước"

chất lượng nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chất lượng nước.

Phải đóng tiền gắn đồng hồ nước mới trong trường hợp nào?

Phải đóng tiền gắn đồng hồ nước mới trong trường hợp nào?
Thưa luật sư! Khi mua đất, cất nhà, tôi đã hoàn tất tất cả các thủ tục theo luật định của nhà nước. Tôi cũng đã làm đúng thủ tục mua đồng hồ nước để được nhận cấp nước từ công ty cổ phần xây dựng bình chánh.Sau 1 năm sử dụng, tôi được khu phố nơi tôi ở thông báo là: để đảm bảo chất lượng nước, cư dân đã đồng ý chuyển sang sử dụng nước của công ty cấp nước chợ lớn. Và cư dân cũng đã đồng ý đóng góp 4 triệu đồng để gắn đồng hồ nước mới, để có thể nhận cấp nước từ công ty cấp nước chợ lớn. Tôi cảm thấy có 1 số điều ko được rõ ràng trong quy trình cấp nước và chuyển đơn vị cấp nước.