Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chất lượng xét xử"

chất lượng xét xử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chất lượng xét xử.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử các vụ án hình sự hiện nay

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử các vụ án hình sự hiện nay
1. Hiệu quả xét xử: Những kết quả nghiên cứu trên các lĩnh vực khoa học có liên quan đến việc xét xử các vụ án hình sự cho thấy hiệu quả xét xử phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả xét xử các vụ án hình sự cũng phải được nghiên cứu trên nhiều phương diện và các lĩnh vực khác nhau.