Luật sư tư vấn về chủ đề "chặt phá cây xanh"

chặt phá cây xanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chặt phá cây xanh.

Chặt phá rừng lấy gỗ sẽ bị xử lý như thế nào?

Chặt phá rừng lấy gỗ sẽ bị xử lý như thế nào?
Thực vật rừng bao gồm thực vật rừng thông thường và thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Thực vật rừng thông thường là những loài không thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và không thuộc Phụ lục CITES. Hành vi khai thác thực vật rừng nêu trên đều có thể bị xử phạt.

Tư vấn về việc xử lý cây xanh đường phố?

Tư vấn về việc xử lý cây xanh đường phố?
Chào luật sư, em ở một xã nhỏ ven biển của tỉnh thái bình. Theo chủ trương của chính phủ về việc tháo dỡ nhũng vật cản xâm lấn lòng lề đường vừa qua là em thấy rất hợp lý ạ. Tuy nhiên em thấy việc chặt phá và nhổ cây có một số điều không hợp lý. Nhà em có 4 cây sấu, vừa mới trồng.