Luật sư tư vấn về chủ đề "chất thải rắn thông thường"

chất thải rắn thông thường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chất thải rắn thông thường.

Chất thải rắn là gì? Cách phân loại và xử lý chất thải rắn?

Chất thải rắn là gì? Cách phân loại và xử lý chất thải rắn?
Việc phân loại rác trước giờ ở nước ta luôn thuộc về đơn vị thu gom và xử lý rác, điều này đã dẫn đến hệ quả công tác xử lý rác khó khăn hơn và nhiều thời gian hơn. Từ thực tế đó, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung quy định bắt buộc phân loại chất thải rắn đối với mọi cá nhân, gia đình: