Luật sư tư vấn về chủ đề "cháu ruột"

cháu ruột | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cháu ruột.

Nhận nuôi cháu

Nhận nuôi <strong>cháu</strong>
khẩu ở SG nhưng hiện đang định cư bên mỹ 2. Người được nhận con nuôi là cháu ruột ( gọi bằng chú) hộ