Luat Minh Khue

chế biến thủy sản

chế biến thủy sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chế biến thủy sản

Tư vấn về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp thủy sản ?

Tư vấn về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp thủy sản ?
Kính chào quý luật sư công ty luật Minh Khuê, Mong quý luật sư tư vấn giúp tôi: Có 01 Doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên sản xuất, nuôi trồng tôm giống thành lập mới 10/10/2010 Tại huyện Tuy Phong Bình Thuận thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo khoản 3, điều 13, Luật số 14/ 2008/QH12 Hướng dẫn Ưu đãi về thuế suất.