Luật sư tư vấn về chủ đề "chế định pháp lý"

chế định pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế định pháp lý.

Chế định trưng cầu ý dân là gì? Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng tới chế định trưng cầu ý dân

Chế định trưng cầu ý dân là gì? Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng tới chế định trưng cầu ý dân
Chế định trưng cầu ý dân là chế định pháp luật quan trọng được ghi nhận đảm bảo quyền dân chủ của người dân. Vậy chế định trưng cầu ý dân là gì? Chế định này có đặc trưng gì? Và có yếu tố nào ảnh hưởng tới việc xây dựng chế định trưng cầu ý dân? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Những cách nhìn khác về Định chế Thương mại

 Những cách nhìn khác về Định chế Thương mại
Có rất nhiều quan điểm khác nhau về Định chế thương mại. Có quan điểm tích cực, bên cạnh những quan điểm tích cực cũng có những quan điểm tiêu cực. Hay cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Chế định pháp luật là gì ? Đặc điểm của chế định pháp luật

Chế định pháp luật là gì ? Đặc điểm của chế định pháp luật
Chế định pháp luật là gì ? Khái niệm về chế định pháp luật như thế nào. Chế định có thể được hiểu theo nghĩa rộng hoặc có thể nghĩa hẹp. Nghĩa chung và rộng là những yếu tố cấu thành cơ cấu pháp lý của thực tại xã hội và nghĩa hẹp là tổng thể các quy phạm, quy tắc của một vấn đề pháp lý.

Quyền văn hóa – Chế định pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Quyền văn hóa – Chế định pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Quyền về văn hoá ở Việt Nam được ghi nhận như một tuyên ngôn trong hoạt động của nhà nước Việt Nam. Cùng với các quyền và lợi ích khác của công dân như quyền chính trị (bầu cử, ứng cử), quyền tự do kinh doanh, quyền lao động, quyền học tập, quyền được bảo vệ sức khoẻ….quyền văn hoá được Đảng và Nhà nước ta đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trong đó, quyền văn hoá là nhân tố hàng đầu cho nhận thức và thực hiện các quyền khác.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook