Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ của bảo hiểm y tế khi nghỉ sinh"

chế độ của bảo hiểm y tế khi nghỉ sinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ của bảo hiểm y tế khi nghỉ sinh.

Tư vấn các quyền lợi về bảo hiểm của người lao động nữ khi nghỉ sinh ?

Tư vấn các quyền lợi về bảo hiểm của người lao động nữ khi nghỉ sinh ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Công ty em tham gia Bảo hiểm cho người lao động từ tháng 4/2015. Hiện tại có 01 bạn đang có bầu 32 tuần, dự kiến sinh vào 15/7/2015. Nếu tính tới thời điểm đó thì công ty mới chỉ tham gia BH cho bạn ấy được 04 tháng. Như vậy là không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp 1 lần từ BHXH.