Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ đứng lớp"

chế độ đứng lớp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ đứng lớp.

Chế độ phụ cấp đứng lớp của hiệu trưởng?

Chế độ phụ cấp đứng lớp của hiệu trưởng?
Theo thông tư 28/2009/BGD&ĐT về quy định chế độ làm việc của CBQL, GV, thông tư 15/2017/BGD & ĐT sửa đổi một số điều TT 28/2009/BGD và đến nay là văn bản hợp nhất số 03/VBHN – BGD & ĐT thì bản thân tôi phải thực hiện việc giảng dạy 2 tiết /tuần x 37 tuần trong năm là 74 tiết.

Cách tính lương cho giáo viên khi nghỉ thai sản ?

Cách tính lương cho giáo viên khi nghỉ thai sản ?
Giáo viên khi sinh con thì có được hưởng phụ cấp đứng lớp không ? Có phải đóng các khoản ủng hộ bão, lũ không ? và cách tính lương khi nghỉ thai sản như thế nào ? Luôn là những vấn đề được đôi ngũ giáo viên đặc biệt quan tâm, luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: