Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ mất sức lao động"

chế độ mất sức lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ mất sức lao động.

Tư vấn trường hợp hưởng mất sức lao động ?

Tư vấn trường hợp hưởng mất sức lao động ?
Thưa luật sư: Tôi muốn nhờ Công ty Luật hỗ trợ tư vấn 2 vấn đề như sau: Bố tôi sinh năm 1943, hiện nay đang hưởng chế độ lương hưu tại Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hiện tại Bố Tôi đang sống ở Bình Dương.

Kinh nghiệm thực hiện chế độ mất sức lao động trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt nam

Kinh nghiệm thực hiện chế độ mất sức lao động trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt nam
Trong Công ước 102 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) được thông qua ngày 28/6/1952 có quy định các tiêu chuẩn tối thiểu các trợ cấp BHXH. Theo Công ước này có 9 nhánh chế độ BHXH là: chế độ chăm sóc y tế (BHYT); chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ hưu (bảo hiểm tuổi già); chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ & BNN); trợ cấp gia đình; chế độ tàn tật (MSLĐ) và chế độ tử tuất.