Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chế độ phụ cấp độc hại"

Chế độ phụ cấp độc hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chế độ phụ cấp độc hại.

Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin

Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin
Ngày 21/2/2006 Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) đã ban hành Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin