Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ quan liêu"

chế độ quan liêu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ quan liêu.

Hãy xây dựng chế độ quan liêu

Hãy xây dựng chế độ quan liêu
Suốt hơn 60 năm qua các nhà lãnh đạo đã hết sức cố gắng dạy chúng ta chống quan liêu. Quan liêu luôn được hiểu theo nghĩa xấu: “thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa thực tế, xa quần chúng" (Từ điển Tiếng Việt Hoàng Phê), hàm ý kém cỏi, thiển cận, chồng chéo, cồng kềnh, máy móc theo các quy tắc cứng nhắc mà không xem xét thích đáng các trường hợp cụ thể…