Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ quốc tịch"

chế độ quốc tịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ quốc tịch.

Điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài?

Điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài?
Xin chào Công ty Luật TNHH Minh Khuê, tôi có yêu cầu mong quý công ty hỗ trợ giúp tôi: Tôi và chồng tôi vừa mới kết hôn ở Việt Nam, tôi là công dân Việt Nam còn chồng tôi là người Hàn Quốc. Chồng tôi có một công ty ở Việt Nam, đã thường trú liên tục trên 05 năm ở Việt Nam.

Cho phép người Việt Nam có hai quốc tịch

Cho phép người Việt Nam có hai quốc tịch
Từ ngày 1/7/2009, người Việt Nam đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn mong muốn được trở thành công dân Việt Nam sẽ được đáp ứng. Đây là điểm mới trong Luật Quốc tịch vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng nay.