Luật sư tư vấn về chủ đề "Chế độ tiền lương"

Chế độ tiền lương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chế độ tiền lương.

Cách tính lương của giáo viên theo quy định hiện nay như thế nào ?

Cách tính lương của giáo viên theo quy định hiện nay như thế nào ?
Lương của viên chức ngành giáo dục luôn là một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm. Đặc biệt là năm 2021 khi mà dịch bệnh covid diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế? Vậy năm 2021 lương của giáo viên có tăng không? Cách tính lương như thế nào?

Lương theo sản phẩm là gì ? Quy định về lương theo sản phẩm?

Lương theo sản phẩm là gì ? Quy định về lương theo sản phẩm?
Lương theo sản phẩm là tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào đơn giá khoán sản phẩm và số lượng, chất lượng sản phẩm thực tế mà họ làm ra. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, việc áp dụng lương sản phẩm do các cơ quan quản lý nhà nước quyết định.

Chế độ tiền lương dành cho người nghỉ thai sản?

Chế độ tiền lương dành cho người nghỉ thai sản?
Khi nghỉ thai sản thì chế độ tiền lương và phụ cấp dành cho người hưởng thai sản sẽ được tính như thế nào ? Có được tăng lương trong thời gian hưởng thai sản không ? và những vấn đề pháp lý khác sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm
Ngày 7 tháng 3 năm 2012, Chính Phủ ban hành Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

Chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng

Chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng
Chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng như thế nào? Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp nào? Cách chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng? Chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân và viên chức quốc phòng?