Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ trả lương thêm giờ cho nhà giáo quản lý"

chế độ trả lương thêm giờ cho nhà giáo quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ trả lương thêm giờ cho nhà giáo quản lý.

Tư vấn về chế độ trả lương thêm giờ cho nhà giáo quản lý?

Tư vấn về chế độ trả lương thêm giờ cho nhà giáo quản lý?
Xin chào luật sư, tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Chế độ trả lương thêm giờ cho nhà giáo là quản lý (tôi là giáo viên giữ chức vụ quản lý- Phó Hiệu trưởng một trường THCS) trước khi có Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC áp dụng theo Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hay Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC?

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...