Luật sư tư vấn về chủ đề "chè Shan tuyết"

chè Shan tuyết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chè Shan tuyết.

Quyền tự chủ quốc gia và chuẩn quốc tế trong kinh tế - Đỗ Tuyết Khanh

Quyền tự chủ quốc gia và chuẩn quốc tế trong kinh tế - Đỗ <strong>Tuyết</strong> Khanh
Trong những lời buộc tội toàn cầu hóa, có một luận điểm thường được đưa ra, đáng ngạc nhiên là xuất phát từ những khuynh hướng chính trị rất khác nhau nếu không muốn nói đối nghịch: từ tả sang hữu, các phong trào đối kháng thường tố cáo rằng toàn cầu hoá xâm phạm chủ quyền của các quốc gia, thậm chí đe dọa sự sống còn của các nhà nước dân tộc (nation states).