Luật sư tư vấn về chủ đề "chè Việt Nam"

chè Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chè Việt Nam.

Bảo hộ thương hiệu chè Việt Nam tại Anh và Mỹ

Bảo hộ thương hiệu chè Việt Nam tại Anh và Mỹ
Đến nay, Hiệp hội Chè VN đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho thương hiệu chè VN tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Đồng thời, Hiệp hội cũng đang làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá qua Thỏa ước Madrid.