Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chiết khấu"

chiết khấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chiết khấu.

Hạch toán chiết khấu thanh toán - Hạch toán chiết khấu thương mại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hạch toán chiết khấu thanh toán - Hạch toán chiết khấu thương mại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Ví dụ: Công ty A là nhà sản xuất bán hàng cho công ty B. Cuối năm, tổng kết công ty B tiêu thụ 1 tỷ tiền hàng từ Công ty A. Công ty A có chính sách chiết khấu 20% cho B (Chương trình chiết khấu này đã được A đăng ký theo Luật Thương mại) 20% này sẽ được Công ty A chuyển khoản thanh toán lại vào cuối năm. Sau đây, Công ty Luật Minh Khuê xin hướng dẫn hạch toán cho khoản này.

Xuất hóa đơn hưởng chiết khấu, khuyến mại ?

Xuất hóa đơn hưởng chiết khấu, khuyến mại ?
Thưa luật sư! Tổng công ty X có ba Chi nhánh phụ thuộc ở ba tỉnh khác nhau, hàng tháng tổng công ty xuất hóa đơn chiết khấu, khuyến mại thì cần các thủ tục gì để đảm bảo tính pháp lý theo quy định? và công ty xuất như vậy đã đúng chưa?