Luat Minh Khue

chiết khấu

chiết khấu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chiết khấu

Xuất hóa đơn hưởng chiết khấu, khuyến mại ?

Xuất hóa đơn hưởng chiết khấu, khuyến mại ?
Thưa luật sư! Tổng công ty X có ba Chi nhánh phụ thuộc ở ba tỉnh khác nhau, hàng tháng tổng công ty xuất hóa đơn chiết khấu, khuyến mại thì cần các thủ tục gì để đảm bảo tính pháp lý theo quy định? và công ty xuất như vậy đã đúng chưa?