Luật sư tư vấn về chủ đề "Chỉ có thể là Heineken"

Chỉ có thể là Heineken | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chỉ có thể là Heineken.

“Chỉ có thể là Heineken”

“Chỉ có thể là Heineken”
Loại bia ra đời có hương vị đậm đà, khó quên và luôn bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trong các cuộc thử nghiệm mù về hương vị giữa các lọai bia và trong số những người tham gia thử Heineken trong năm 2003, 90% cho biết họ sẽ chọn lại Heineken.