Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chỉ dẫn tại việt nam"

chỉ dẫn tại việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chỉ dẫn tại việt nam.

Khái niệm, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại việt nam

Khái niệm, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại việt nam
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương,vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm trên thị trường.