Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chi Nhanh Hach Toan Phu Thuoc"

Chi Nhanh Hach Toan Phu Thuoc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chi Nhanh Hach Toan Phu Thuoc.

Thue nha thau cho CN Phu thuoc

Thue nha thau cho CN <strong>Phu</strong> <strong>thuoc</strong>
vướng mắc như sau : hóa đơn nhà thầu xuất cho chi nhánh (khác tỉnh, hạch toán phụ thuộc). Thuế nhà thầu

Tôi có thuoc dien mien nhiem không

Tôi có <strong>thuoc</strong> dien mien nhiem không
Tôi làm hiệu trưởng một trường thcs năm học 2013 - 2014 tôi vi phạm chính sách dan so nen bị xêp loại không hoàn thành nhiệm vụ; năm 2014 - 2015 tôi đươc xep loai ttubnd huyen xep loại httnt song sang tt huyện ủy lại xep loai htnv ( tt huyen uy có gui du thao ket luan cho tôi song tôi nghi tôi dang trong thòi gian thi hanh kỷ luật nên xêp loại