Luật sư tư vấn về chủ đề "chi nhánh nước ngoài"

chi nhánh nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chi nhánh nước ngoài.

Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam
Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt theo đúng quy định của pháp luật. Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh tại Việt Nam cho công ty nước ngoài.