Luật sư tư vấn về chủ đề "chi nhánh phụ thuộc"

chi nhánh phụ thuộc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chi nhánh phụ thuộc.

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC) xuất cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc ?

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC) xuất cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc ?
Rất cảm ơn câu trả lời của luật Minh Khuê! Cho tôi hỏi thêm một thắc mắc nữa. Công ty tôi có sản xuất vỏ bình gas và xuất cho chi nhánh phụ thuộc dùng. Khi xuất kho tôi hạch toán tại công ty: nợ TK153/ có TK136, tại chi nhánh: nợ TK 242 / có TK 336 tôi theo dõi CCDC phân bổ dần trên bảng cân đối của chi nhánh

Chi nhánh hoạt động phụ thuộc có được làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

Chi nhánh hoạt động phụ thuộc có được làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?
Kính gửi: Văn phòng luật Minh Khuê. Chúng tôi muốn hỏi Quý công ty trường hợp "Hoàn thuế GTGT". Công ty có trụ sở tại Hà Giang thành lập Chi nhánh tại Hà Nội: Đợn vị hạch toán phụ thuộc hàng tháng phát sinh khai thuế tại Hà Nội. Hiện tại, Chi nhánh không có hóa đơn đầu ra chỉ có phát sinh hóa đơn đầu vào.

Doanh nghiệp chi nhánh có cần bố trí vị trí kế toán trưởng ?

Doanh nghiệp chi nhánh có cần bố trí vị trí kế toán trưởng ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Doanh nghiệp chúng tôi là đơn vị phụ thuộc (chi nhánh) Công ty mẹ M. Trong tổ chức bộ phận kế toán có bố trí Kế toán trưởng. Tuy nhiên chúng tôi lại có đơn vị phụ thuộc đơn vị chúng tôi không biết tổ chức bộ phận kế toán của đơn vị phụ thuộc chúng tôi có nhất thiết phải bố trí Kế toán trưởng hay không?