Luật sư tư vấn về chủ đề "chi phí đóng bảo hiểm tự nguyện"

chi phí đóng bảo hiểm tự nguyện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chi phí đóng bảo hiểm tự nguyện.

Chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội thì hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào ?

Chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội thì hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào ?
Chào luật sư, tôi có một vấn đề cần tư vấn như sau: Hiện nay tôi 56 tuổi. Tôi làm việc tại công ty X từ năm 2000 tính đến nay đóng bảo hiểm được 17 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vì một số lý do cá nhân mà tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi. Như vậy, việc hưởng bảo hiểm xã hội của tôi sẽ giải quyết