Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chi phí giao tài sản"

chi phí giao tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chi phí giao tài sản.

Chi phí giao tài sản trong trường hợp bán đấu giá thành có tính vào chi phí cưỡng chế hay không?

Chi phí giao tài sản trong trường hợp bán đấu giá thành có tính vào chi phí cưỡng chế hay không?
Tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án là quyền sử dụng đất gắn liền nhà ở, sau khi bán đấu giá thành, cơ quan thi hành án phối hợp cùng trung tâm dịch vụ bán đấu giá tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Người phải thi hành án hoàn toàn tự nguyện giao tài sản. Xin hỏi trong tường hợp này chi phí giao tài sản do ngân sách chịu hay được khấu trừ vào tiền bán tài sản. Gửi bởi: Châu phan