Luật sư tư vấn về chủ đề "chi phí quản lý"

chi phí quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chi phí quản lý.

Quy định mới về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quy định mới về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng, như sau:

Quy định chung của pháp luật về chi phí quản lý dự án

Quy định chung của pháp luật về chi phí quản lý dự án
Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí tư vấn quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn quản lý dự án.