Luat Minh Khue

chỉ tiêu thuế

chỉ tiêu thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chỉ tiêu thuế

Tư vấn đăng ký thay đổi chỉ tiêu thuế theo mẫu 08 ?

Tư vấn đăng ký thay đổi chỉ tiêu thuế theo mẫu 08 ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Công ty tôi đang là cty TNHH 1 thành viên nay đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên, đã lấy giấy phép đăng ký kinh doanh lại rồi. Vậy tôi có phải làm mẫu 08 để gửi thông báo lên thuế không? Công ty vẫn cùng 1 chi cục thuế.