Luật sư tư vấn về chủ đề "chỉ tiêu thuế"

chỉ tiêu thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chỉ tiêu thuế.

Tư vấn đăng ký thay đổi chỉ tiêu thuế theo mẫu 08 ?

Tư vấn đăng ký thay đổi chỉ tiêu thuế theo mẫu 08 ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Công ty tôi đang là cty TNHH 1 thành viên nay đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên, đã lấy giấy phép đăng ký kinh doanh lại rồi. Vậy tôi có phải làm mẫu 08 để gửi thông báo lên thuế không? Công ty vẫn cùng 1 chi cục thuế.