Luat Minh Khue

chi trả bảo hiểm thất nghiệp

chi trả bảo hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chi trả bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm trễ hạn chi trả bảo hiểm thất nghiệp thì giải quyết như thế nào?

Trung tâm dịch vụ việc làm trễ hạn chi trả bảo hiểm thất nghiệp thì giải quyết như thế nào?
Thưa luật sư! Xin tư vấn cho em biết phải làm thế nào .e đăng kí bảo hiểm thất nghiêp lần thứ 2 vào ngày 11-11-2016.cán bộ làm bên phòng thương binh và xã hội đã hoàn tất hồ sơ và báo lại cho e là 10 ngày nữa tính từ thời điểm e đăng kí thì sẽ có tiền,nhưng nay đã quá 10 ngày nhưng em vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp.ad có thể cho e biết e phải đi tới đâu để hỏi về vấn đề này ạ?

Làm việc từ năm 2005 có được trả trợ cấp thôi việc ?

Làm việc từ năm 2005 có được trả trợ cấp thôi việc ?
Thưa Luật sư, tôi đang làm việc tại công ty Hưng Thịnh được 10 năm, loại hợp đồng không xác định thời hạn (từ năm 2005 đến năm 2015 và công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho tôi từ tháng 1 năm 2009). Vào tháng 9/2015 tôi lên trình bày trưởng phòng nhân sự xin nghỉ việc và đề nghị công ty chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian làm việc tại công ty.