Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chi Trả Trợ Cấp Thôi Việc"

Chi Trả Trợ Cấp Thôi Việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chi Trả Trợ Cấp Thôi Việc.

Trả trợ cấp khi thôi việc ?

<strong>Trả</strong> <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> khi <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi ký hợp đồng công ty xây dựng 1 năm.khi hợp đồng hết thời hạn.Công ty ký hợp đồng mới thời hạn 12 tháng, ngày ký hợp đồng 01/06/2012 ngày hết hợp đồng 01/06/2013.

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chi trả tiền trợ cấp thôi việc ?

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu <strong>chi</strong> <strong>trả</strong> tiền <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong> ?
Xin chào Luật sư! Tôi là công nhân của một Công ty cổ phần. Công tác và tham gia đóng BHXH được 15 năm 4 tháng. Vì điều kiện sức khỏe, ngày 25/4/2012 tôi đã nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, trong đơn tôi cũng đề nghị Công ty phải giải quyết các chế độ cho tôi theo đúng quy định của nhà nước.