Luat Minh Khue

chi trả trợ cấp thôi việc

chi trả trợ cấp thôi việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chi trả trợ cấp thôi việc

Phạt vi phạm hợp đồng lao động và các chế độ khi thôi việc ?

Phạt vi phạm hợp đồng lao động và các chế độ khi thôi việc ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Em có câu hỏi mong được tư vấn: 1. Ngày 13/7/2016, chồng em có viết đơn xin thôi việc. Nhưng Cty nói nếu có việc thì cho nghỉ không lương. Do đó ngày 14/7/16 chồng em gửi cty đơn xin nghỉ không lương từ ngày 18/7 -> 18/9/16 để về phụ giúp và giải quyết việc gia đình

Làm việc từ năm 2005 có được trả trợ cấp thôi việc ?

Làm việc từ năm 2005 có được trả trợ cấp thôi việc ?
Thưa Luật sư, tôi đang làm việc tại công ty Hưng Thịnh được 10 năm, loại hợp đồng không xác định thời hạn (từ năm 2005 đến năm 2015 và công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho tôi từ tháng 1 năm 2009). Vào tháng 9/2015 tôi lên trình bày trưởng phòng nhân sự xin nghỉ việc và đề nghị công ty chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian làm việc tại công ty.