Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chia cổ tức"

chia cổ tức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chia cổ tức.

Thỏa thuận lỗ chia đều cho các cổ đông trong công ty có hợp pháp?

Thỏa thuận lỗ chia đều cho các cổ đông trong công ty có hợp pháp?
Chào anh chị Hiện tôi và 3 người nữa cùng góp vốn 1.2 tỷ đồng(GPKD là 2 tỷ tôi đăng ký góp 10%)Thực tế hiện tại 1 người 800 tr 65%(là người sau này quyết định mọi thu chi kinh doanh của công ty mà chùng tôi ko được tam gia quyết đinh), tôi 50tr 4%m người 3 là 30tr 2%, người 4 là 360tr 29%. Khi thành lập xong trong lúc làm biên bản xác nhận vốn góp và trách nhiệm quyền hạn thì trong biên bản có ghi nội dung nhu sau " Nếu lãi thì sẽ chia theo tỷ lệ vốn góp, còn lỗ sẽ chia đều cho thành viên"

Chia cổ tức bằng tài sản có đúng pháp luật không ?

Chia cổ tức bằng tài sản có đúng pháp luật không ?
Xin chào luật sư. Tôi ở Công ty CP Sợi PB. Hiện tại công ty tôi có ý định chia cổ tức bằng tài sản. Đề nghị luật sư tư vấn giúp là công ty tôi chia cổ tức bằng tài sản như vậy có đúng luật hay không. Trường hợp công ty tôi như sau: Trong những năm từ 2006 đến nay, hằng năm công ty có lợi nhuận sau thuế nhưng không chia hết cho cổ đông và giữ lại một phần.