Luat Minh Khue

chia di sản thừa kế không có di chúc

chia di sản thừa kế không có di chúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chia di sản thừa kế không có di chúc

Tư vấn về chia tài sản thừa kế không có di chúc

Tư vấn về chia tài sản thừa kế không có di chúc
Trước năm 1980 bố mẹ tôi được Công ty phân cho một gian tập thể, bố mẹ tôi có tôi và em gái là con, năm 1983 mẹ tôi mất, năm 1984 bố tôi lấy vợ hai, năm 1985 mẹ kế sinh được một người con trai.