Luat Minh Khue

Chìa khóa thương hiệu

Chìa khóa thương hiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chìa khóa thương hiệu

Chìa khóa xây dựng thương hiệu

Chìa khóa xây dựng thương hiệu
Xây dựng một thuơng hiệu mạnh, ngoài việc xây dựng và thực hiện chiến luợc quảng bá hiệu quả, chú trọng trong thiết kế logo, hình tuợng, khẩu hiệu, nhạc hiệu, bao bì... Sau đây là một phương thức của Susan J. Lindner, người sáng lập và Ceo của Lotus Public Relations bạn nên tham khảo: Sản phẩm + Chuyên môn + Uy tín = Thương hiệu.