Luật sư tư vấn về chủ đề "chia lợi nhuận"

chia lợi nhuận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chia lợi nhuận.

Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ?

Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ?
Kính thưa công ty : Công ty tôi là công ty con của công ty nước ngoài, thành lập từ 2015 đến nay, nhưng chưa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài lần nào. Năm nay mới chuyển lợi nhuận ra thì không biết quy định về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài như thế nào ? Nhờ sự tư vấn.

Tranh chấp về chia lợi nhuận của công ty khi nhờ người khác đứng tên?

Tranh chấp về chia lợi nhuận của công ty khi nhờ người khác đứng tên?
Tháng 12/1995, A, B muốn thành lập công ty cổ phần nhưng chỉ có hai thành viên. Vì thế A nhờ C đứng giúp tên trong công ty về mặt giấy tờ. Việc này có giấy tờ cam kết nhờ đứng tên hộ của A và C, với B là người làm chứng. A đã nộp đầy đủ phần vốn của mình và của C. Sau đó A và C mâu thuẫn cá nhân nên C không đồng ý đứng tên giúp nữa mà lại đòi chia lợi nhuận của

Tư vấn về chia lợi nhuận khi góp vốn làm ăn với hộ kinh doanh

Tư vấn về chia lợi nhuận khi góp vốn làm ăn với hộ kinh doanh
Thưa luật sư! Em và một người bạn chung vốn làm ăn.Thuê nhà làm và hợp đồng thuê nhà là 14 tháng. Làm chỉ được 2 tháng thì bạn em nói không muốn làm nữa. Em thì không có đủ tiền để trả lại cho bạn em ngay lúc đó, nhưng bạn em nói rằng để đó rồi làm trả lại cho nó sau cũng được. Em yên tâm, và bắt đầu từ ngày đó làm được đồng nào là em dành lại đến tháng nào em cũng mang trả lại cho bạn em.