Luat Minh Khue

chia quyền sử dụng đất

chia quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chia quyền sử dụng đất

Chia tài sản mang tên vợ trong thời kỳ hôn nhân ?

Chia tài sản mang tên vợ trong thời kỳ hôn nhân ?
Thưa Luật sư! Tôi muốn hỏi: Xin hỏi vợ chồng tôi cưới nhau được hơn hai năm và đã có một đứa con chung. Cưới nhau được một năm thì vợ chồng tôi có mua một mảnh đất, giấy quyền sử dụng đất mang tên vợ. Nay vợ chồng tôi muốn li hôn thì tài sản có được chấp nhận là của riêng tôi không và chồng tôi có quyền bán đất đó không khi không có quyền của tôi.