Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chia ruộng"

chia ruộng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chia ruộng.

Đăng ký mua và sử dụng đất của xã có được nhận bồi thường khi bị thu hồi ?

Đăng ký mua và sử dụng đất của xã có được nhận bồi thường khi bị thu hồi ?
Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Gia đình tôi có 5 nhân khẩu, bố, mẹ và 3 người con, mức giao đất ở địa phương tôi mỗi nhân khẩu là 2 sào bắc bộ. Tháng 10 năm 1993 nhà nước có giao đất cho gia đình tôi nhưng chỉ giao cho 3 nhân khẩu là 3 anh em tôi còn bố mẹ tôi lúc đó là công nhân không được giao, tổng lại ba người được 6 sào.