Luat Minh Khue

chia tài sản chung

chia tài sản chung - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chia tài sản chung

Hướng dẫn thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng khi đang trong quá trình ly thân ?

Hướng dẫn thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng khi đang trong quá trình ly thân ?
Thưa luật sư: Cô và chú em sống với nhau từ năm 1980 đến nay nhưng không có đăng ký kết hôn, có 3 mặt con. Nay cô và chú đã ly thân ( không còn sống chung với nhau từ năm 2011 đến nay) nhưng không có ra tòa ly hôn. Trước khi bỏ đi, vào năm 2011 cô và chú em có ra phòng công chứng làm thủ tục phân chia tài sản (Văn bản phân chia tài sản), --> tài sản thuộc quyền sở hữu định đoạt, thế chấp của cô em.