Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chia Thừa Kế Có Di Chúc"

Chia Thừa Kế Có Di Chúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chia Thừa Kế Có Di Chúc.

Tư vấn về chia thừa kế không di chúc ?

Tư vấn về <strong>chia</strong> <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> không <strong>có</strong> <strong>di</strong> <strong>chúc</strong> ?
Chào luật sư, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Cha tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh X. Năm 1987 cha tôi sang tỉnh Y công tác và nhập hộ khẩu tại cơ quan ở tỉnh Y cho đến nay.

Thừa kế theo di chúc?

<strong>Thừa</strong> <strong>kế</strong> theo <strong>di</strong> <strong>chúc</strong>?
Ngọc 2 con chung, 1 người tên Hùng (1991), 1 người tên Thúy(1998). Đến 2008, ông An lập di chúc (hợp