Luat Minh Khue

chia thừa kế có di chúc

chia thừa kế có di chúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chia thừa kế có di chúc

Khai nhận di sản thừa kế có di chúc?

Khai nhận di sản thừa kế có di chúc?
Kính gửi luật sư Cha và mẹ tôi có đồng sở hữu 1 căn nhà, và đã viết di chúc để lại cho tôi, ngoài ra không cho ai khác cả (mỗi người viết 1 bản riêng), cha mẹ tôi có 1 người con gái nuôi, hiện đã 32 tuổi, có gia đình và có khả năng tự nuôi sống bản thân. Khi cha mẹ tôi qua đời thì tôi phát hiện sổ hồng đã mất từ lúc nào và đã có làm đơn trình báo CA phường, UNBD phường nơi tôi cư trú.