Luat Minh Khue

chiếm đoạt cước

chiếm đoạt cước - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chiếm đoạt cước

Nhà mạng không thể phủi trách nhiệm

Nhà mạng không thể phủi trách nhiệm
TT - Nhiều bạn đọc tiếp tục phản ảnh cũng bị lừa đảo như trong bài “Cảnh giác chiêu lừa qua điện thoại” (Tuổi Trẻ ngày 15-11) và đặt câu hỏi trách nhiệm của nhà mạng ở đâu? Chúng tôi giới thiệu các ý kiến về vấn đề này.