Luật sư tư vấn về chủ đề "chiếm hữu không ngay tình"

chiếm hữu không ngay tình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chiếm hữu không ngay tình.

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật
Xin chào Luật Minh Khuê, Em có câu hỏi xin được giải đáp : Cho em hỏi Điều luật 255, 256 bộ LDS 2005 co ghi người chiếm hữu hợp pháp Vậy người chiếm hữu hợp pháp là: - người chiếm hữu có căn cứ pháp luật - người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình. Vậy người chiếm hữu trái pháp luật là: người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và không ngay tình.