Luật sư tư vấn về chủ đề "Chiem Huu Khong Ngay Tinh"

Chiem Huu Khong Ngay Tinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chiem Huu Khong Ngay Tinh.

Tinh thần đại học

<strong>Tinh</strong> thần đại học
Những suy nghĩ trong bài viết này tập trung xung quanh một vấn đề: thế nào là tinh thần đại học

Trách Nhiệm Tinh Thần theo quan niệm của Đạo Phật ?

Trách Nhiệm <strong>Tinh</strong> Thần theo quan niệm của Đạo Phật ?
"Chính ta làm cho ta ô nhiễm, Chính ta làm cho ta trong sạch." Kinh Pháp Cú. Có phải chính người hành động (tạo nghiệp) gặt quả trong kiếp tương lai? 336. Câu hỏi này sẽ được lý giải dưới góc nhìn của Đạo Phật: