Luật sư tư vấn về chủ đề "chính đáng" - Trang 4

chính đáng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính đáng.

Thông tư 14/2014/TT-BQP

Thông tư 14/2014/TT-BQP
pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng và tham gia quản lý cơ quan