Luật sư tư vấn về chủ đề "Chính phủ"

Chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chính phủ.

Những vấn đề cơ bản về Cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan trực thuộc

Những vấn đề cơ bản về Cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan trực thuộc
Nhà nước ta tổ chức theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước. Các cơ quan nhà nước phải trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước, nhận nhiệm vụ và quyền hạn từ cơ quan quyền lực nhà nước phân công và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan này.

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ
Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định Việt Nam đã thành công trong việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn kéo dài

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015
Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật tổ chức Chính phủ số: 76/2015/QH13 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01năm 2016. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn luật này:

Tư vấn và giải đáp thắc mắc về những quy định của pháp luật hình sự, hành chính ?

Tư vấn và giải đáp thắc mắc về những quy định của pháp luật hình sự, hành chính ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Mỗi câu dưới đây dúng hay sai? Giải thích. 1. Mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em ? 2. Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định 108/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.