Luat Minh Khue

chính phủ

chính phủ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chính phủ

Thanh tra cần độc lập với Chính phủ

Thanh tra cần độc lập với <strong>Chính</strong> <strong>phủ</strong>
Tại phiên thảo luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Luật Thanh tra sửa đổi, nhiều ý kiến khẳng định sự cần thiết phải đảm bảo tính độc lập, khách quan trung thực của lực lượng thanh tra. Nếu không chỉ dẫn đến tình trạng lực lượng trùng trùng điệp điệp mà kỷ cương kỷ luật không cao.

Ý nghĩa của Việc gia nhập WTO đối với Chính Phủ và Doanh nghiệp

Ý nghĩa của Việc gia nhập WTO đối với <strong>Chính</strong> <strong>Phủ</strong> và Doanh nghiệp
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là một bước phát triển toàn diện của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). WTO quản lý các Hiệp định thương mại do các Thành viên ký kết, đặc biệt là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS) và Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs).