Luật sư tư vấn về chủ đề "chính phủ Nga"

chính phủ Nga | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính phủ Nga.

Hiến pháp Liên Bang Nga - Chương 3: Chế độ liên bang

Hiến pháp Liên Bang Nga - Chương 3: Chế độ liên bang
Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang, gồm nhiều thực thể liên bang. Do đó cần phải quy định chế độ liên bang trong Hiến pháp. Hãy cùng tìm hiểu thẩm quyền của chính quyền Liên bang Nga là gì? Trường hợp mâu thuẫn giữa đạo luật liên bang và văn bản quy phạm pháp luật của chủ thể Liên bang Nga?

Quyền lập quĩ của chính phủ liên ban Nga

Quyền lập quĩ của chính phủ liên ban Nga
Để tiếp tục phục vụ công tác nghiên cứu, so sánh, học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài nhằm hoàn thiện pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước ta, chúng tôi xin giới thiệu các quy định của pháp luật Liên bang Nga về quy trình soạn thảo, ban hành, công bố, hiệu lực, xử lý và đăng ký quốc gia văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các cơ quan hành pháp Liên bang Nga.