Luật sư tư vấn về chủ đề "Chinh Quy"

Chinh Quy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chinh Quy.

Quy luật trong marketting

<strong>Quy</strong> luật trong marketting
1. Nguyên tắc về sự dẫn đầu. Là sản phẩm đầu tiên bao giờ cũng có ưu thế hơn sản phẩm tốt hơn.

Quy định về thưởng Tết nguyên đán?

<strong>Quy</strong> định về thưởng Tết nguyên đán?
Qúy công ty cho tôi hỏi. Tết nguyên đán vừa rồi, công ty tôi không thưởng tết Nguyên đán cho nhân viên, công ty lấy ly do làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, mọi năm công ty vẫn thưởng Tết bình thưởng.