Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách"

chính sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách.

Những chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên.

Những chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên.
Ngày 01/01/2021 vừa qua Luật Thanh niên mới chính thức có hiệu lực đã đưa ra khái niệm cơ bản về thanh niên như sau: "Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi". Trong đó, quy định về chính sách của nhà nước đối với tổ chức thanh niên là một trong những quy định nổi bật của Luật này.

Phân tích chính sách kinh tế tổng thể của một nhà nước

Phân tích chính sách kinh tế tổng thể của một nhà nước
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Chính sách kinh tế tổng thể của một nhà nước; Vai trò Nhà nước với hoạch định chiến lược, chính sách, pháp luật phát triển kinh tế bền vững; Chính sách kinh tế.....

Vai trò và thuộc tính tổng hợp của chính sách pháp luật

Vai trò và thuộc tính tổng hợp của chính sách pháp luật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Vai trò của chính sách pháp luật; Phạm trù chính sách pháp luật – phạm trù cơ bản; Thuộc tính tổng hợp của chính sách pháp luật; Chính sách pháp luật và chính sách pháp lý....

Khái niệm chính sách công; Quan điểm về chính sách công

Khái niệm chính sách công; Quan điểm về chính sách công
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng, cụ thể câu hỏi sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn hỏi về vấn đề liên quan tới chính sách công, đó là: Chính sách công là gì? Quan điểm về chính sách công thể hiện như thế nào?..."

Định nghĩa và các quan điểm của chính sách pháp luật

Định nghĩa và các quan điểm của chính sách pháp luật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy phân tích cho tôi rõ hơn về định nghĩa cũng như khái niệm chính sách pháp luật? Quan điểm của các học giả về vấn đề này như thế nào? ..."

Kinh tế học chính trị của Edwin Chadwick

 Kinh tế học chính trị của Edwin Chadwick
Edwin Chadwick (24/01/1800 - 6/07/1890) là một nhà cải cách xã hội người Anh, người được ghi nhận vì sự lãnh đạo của ông trong việc cải cách Luật Người nghèo ở Anh và tiến hành các cải cách lớn về vệ sinh đô thị và sức khỏe cộng đồng

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội được hiểu là bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên cạnh các vấn đề chính trị, kinh tế. Bài viết dưới đây, trình bày một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội.

Chính sách mang tính tích cực ủng hộ về bằng độc quyền sáng chế?

 Chính sách mang tính tích cực ủng hộ về bằng độc quyền sáng chế?
Trong quá trình tồn tại của nó, bằng độc quyền sáng chế luôn thể hiện được vai trò và chức năng không thể thiếu của mình trong quá trình xây dựng nền kinh tế của các quốc gia. Và việc chú trọng vào các chính sách ủng hộ về bằng độc quyền sáng chế là một điều quan trọng:

Tác động của các chính sách của tòa án đến xã hội Hoa Kỳ?

Tác động của các chính sách của tòa án đến xã hội Hoa Kỳ?
Các bản án của tòa án không chỉ có ý nghĩa với việc giải quyết vụ án vừa được xét xử, mà nội dung của bản án còn có giá trị và tầm ảnh hưởng bởi tư tưởng và các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội thời điểm đó. Cụ thể về tác động của bản án, chính sách của tòa án đến xã hội:

Ảnh hưởng của Quốc hội, ngành hành pháp đối với quá trình thực thi các chính sách tòa án Hoa Kỳ?

Ảnh hưởng của Quốc hội, ngành hành pháp đối với quá trình thực thi các chính sách tòa án Hoa Kỳ?
Trước khi đưa vào thực tế để thi hành các chính sách của tòa án, thì các chính sách này đã phải được xây dựng một cách tỉ mỉ và bài bản để đảm bảo khả năng thi hành cao trên thực tế. Tuy nhiên thì việc thi hành các chính sách của tòa án sẽ vẫn chịu ảnh hưởng của các cơ quan khác ngoài tòa án .

Chính sách công là gì ? Vai trò của chính sách công ?

Chính sách công là gì ? Vai trò của chính sách công ?
Chính sách công là chính sách có bản chất thuộc về chính trị. Quá trình ra quyết định chính sách là một quá trình chính trị. Chính sách công chi phối hoạt động lập pháp và có ý nghĩa rất lớn đến chức năng đối nội đối ngoại của Nhà nước ta.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook