Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chinh Sach Bao Hiem Xh"

Chinh Sach Bao Hiem Xh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chinh Sach Bao Hiem Xh.

Tư vấn xác định tiền lương thực hiện thông tư 26/2015/TT-BLĐTB-XH ?

Tư vấn xác định tiền lương thực hiện thông tư 26/2015/TT-BLĐTB-<strong>XH</strong> ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Chức năng, nhiệm vụ UBND xã được giao gồm: quản lý, vận hành nhà máy xử lý rác thải, các dịch vụ đô thị như: quét, thu gom, vận chuyển rác đường phố; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, duy trì cây trang trí, cây đường viền; điện chiếu sáng; thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trong dân cư; quản lý nghĩa trang nhân dân. Dự toán được UBND xã thẩm định phê duyệt gồm: 01 dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt;