Luật sư tư vấn về chủ đề "Chính sách luật"

Chính sách luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chính sách luật.

Quá trình hình thành của pháp luật về dân số trên thế giới.

Quá trình hình thành của pháp luật về dân số trên thế giới.
Dân số là tổng số dân sống của một nước. Quy mô dân số bị quy định bởi tỷ suất sinh (tính bằng phần nghìn), tỷ suất chết và sự di cư trong quá khứ và hiện tại. Dân số ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của một quốc gia. Vậy chính sách dân số tại các thể chế Nhà nước thể hiện như thế nào?