Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách pháp lý"

chính sách pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách pháp lý.

Nhà nước ta đã có những chính sách gì về sở hữu trí tuệ?

Nhà nước ta đã có những chính sách gì về sở hữu trí tuệ?
Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.